language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.masanjobs.com

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including soya sauce, fish sauce, chili sauce,... Detail

Kỹ Sư Bảo Trì Tự Động Hóa

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Thực thi Sửa chữa đột xuất, giải quyết các sư cố về điện & tự động.

Thiết kế lăp đặt các hệ thống điện tự động. Nhận chuyển giao.

Tham gia Kasen trong phạm vi các hệ thống được giao, tham gia, hỗ trợ kaisen các bộ phận Sản xuất

Tham gia đào tạo, hướng dẫn nhân viên

Đề xuất chuẩn bi vât tư, hàng thay thế

Tham gia các dự án nâng cấp, chuyển đổi công năng.

Đề xuất các công việc tư đông hóa, điều độ, diều phối điện.

Job Requirement

tỐT NGHIỆP: Đại Học chuyên ngành điều khiển Tự Động Hóa

Kinh nghiệm 1-3 năm trong sản xuất FMCG.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm sửa chữa, giải quyết sự cố.

Kiến thức sâu về Tự động, Điện.

Giám nhà thầu.

Có kỹ năng tương tác& giao tiếp

Kỹ năng: Biết vi tính văn phòng, lập trình, Khá Anh ngữ.

Kỹ Sư Bảo Trì Tự Động Hóa

Masan Consumer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts