About us

Tinh Ky Co., Ltd.

Employment Information

KỸ SƯ BỐC KHỐI LƯỢNG CẤP THOÁT NƯỚC (DỰ TOÁN)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 18/04/2021
Industry Environmental , Electrical / Electronics , Entry Level / Internship

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Kelsey

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Kien Giang | Tay Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh