About us

PERSOLKELLY Vietnam

Employment Information

Kỹ sư cảnh quan/ Landscape Designer (Chủ đầu tư nước ngoài)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 23,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 2 - 10 Years

CÔNG TY CP GOLDEN CITY

$ 6 Mil - 6 Mil VND

  • Nghe An

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Nghe An | Da Nang | Nam Dinh

Cargill Vietnam

$ Competitive

  • Nghe An

Koastal Eco Industries

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Nghe An

CÔNG TY CP GOLDEN CITY

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Nghe An

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Nghe An | Hai Duong | Yen Bai

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai | Ha Tinh | Nghe An

Công Ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Nghe An

Công ty Cổ phần S-House

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Nghe An