About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

Employment Information

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước (Đi Làm Ngay)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VINSE)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HƯNG THÁI BÌNH

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cp nước và hạ tầng kỹ thuật hà nội (HAWIN)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đầu tư DIC

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi