About us

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Employment Information

Kỹ Sư /Chủ Quản Chất Lượng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ Over 12 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

  • Hai Phong

Công Ty TNHH International Press Softcom Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Hai Phong