About us

Tập Đoàn Sunshine

Employment Information

KỸ SƯ CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐIỆN (ĐIỆN NẶNG - ĐIỆN NHẸ - ĐIỆN HẠ TẦNG)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 Years

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi | North Central Coast

Alphanam Group

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | North Central Coast

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Isuzu Tec Viet Nam

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi