About us

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

Employment Information

Kỹ Sư / Chủ trì Thiết Kế Hạ Tầng (Đường bộ, cầu đường bộ, công trình cảng, thủy lợi)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 38,000,000 VND
Deadline to apply 11/07/2021
Industry Irrigation , Marine , Civil / Construction
Experience 3 - 15 Years

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Soc Trang

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Thiên Lộc

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Aidedo

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

$ 12 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh