language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Fuji CAC Joint Stock Company

Kỹ Sư Cơ Điện M&E

Công ty Cổ Phần Fuji CAC
Updated: 17/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, bóc tách khối lượng, tính dự toán/ Survey, prepare technical plans, dissect volume, calculate estimates.
 • Lập kế hoạch thiết kế, kế hoạch giám sát thi công, giám sát thi công/ Design planning, construction supervision plan, construction supervision.
 • Thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật trên dự án/ Design and technical support on the project.
 • Xem xét, phê duyệt kế hoạch, biện pháp thi công thầu phụ/ Considering and approving the subcontracting plans and measures.
 • Tham gia giám sát thi công, quản lý công trường nếu có yêu cầu/ Participate in construction supervision, site management if required.
 • Thực hiện hồ sơ hoàn công, lập hồ sơ thanh quyết toán/ Make a dossier of completion, set up a settlement dossier.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn/ Detailed work will be discussed in the interview process.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học: Chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ điện/ Graduated University: Major in electrical engineering, mechanical and electrical engineering
 • Có kinh nghiệm thiết kế điện theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước, thiết kế điện hợp chuẩn/ Experienced in electrical design according to domestic and foreign standards, standard electrical design.
 • Có khả năng bóc tách tiên lượng, tính dự toán, lập hồ sơ thanh quyết toán/ Ability to dissect prognosis, calculate estimates, make records of settlement.
 • Có kinh nghiệm thi công, giám sát thi công cơ điện các dự án/ Experienced in executing and supervising M&E works of projects.
 • Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý dự án/ Experienced in organizing and managing projects.
 • Hiểu biết về cấu trúc tổ chức, HTQLCL ISO 9001/ Understanding of organizational structure, ISO 9001 Quality Management System
 • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định, thuyết trình/ Leadership, decision-making and presentation skills
 • Nhiệt tình, trung thực, cầu tiến, cam kết, có khả năng chịu đựng áp lực công việc/ Enthusiastic, honest, progressive, committed, able to withstand the pressure of work.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh/ Foreign language skills: English
 • Kinh nghiệm: 05 năm ở vị trí tương đương/ Experience: 05 years in the same position
 • Chấp nhận đi công tác và làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc/Accept to go on business and work overtime as required by the job
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án đa dạng/ Have diverse project management experience
 • Có chứng chỉ hành nghề liên quan/ Having relevant practice certificates
 • Hiểu biết tốt về thông tin của ngành và lĩnh vực/ Good knowledge of industry and field information

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 32
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Fuji CAC

Company size: 70-100
Fuji CAC is known as the leading Industrial Solution Provider in Electrical, Automation & Control market, and now acting as Main MEP Contractor...Detail

Kỹ Sư Cơ Điện M&E

Công ty Cổ Phần Fuji CAC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts