About us

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

Employment Information

Kỹ Sư Cơ Điện (M&E)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

San Miguel Brewery Vietnam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

San Miguel Brewery Vietnam

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Khanh Hoa | Da Nang

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Khanh Hoa | Da Nang

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Đăng Việt

$ 8,8 Tr - 17,6 Tr VND

 • Khanh Hoa

SolarBK

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Lam Dong

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ Competitive

 • Khanh Hoa | Da Nang

Công Ty Cổ Phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt

$ 13 Tr - 17 Tr VND

 • Khanh Hoa | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Kien Giang