About us

Novaland Group

Employment Information

Kỹ Sư Cơ Điện - MEP Engineer

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 5 - 20 Years

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam

$ Competitive

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam

$ Competitive

  • Dong Nai | Ho Chi Minh

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công Ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt Nam

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan

Công Ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt Nam

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí PVE

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH YKK Việt Nam

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai