language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy, Tự Động Hóa

Công ty TNHH San Lim Furniture
Updated: 26/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Participate in the development of technical information in support of special projects related to quality improvement, cost reduction, field problems, manufacturing problems, and new applications.
 • Participate in technical training activities.
 • Recommend changes in process, equipment, procedures and layout as necessary.
 • Discuss and solving complex problems with manufacturing departments .
 • Manage projects using engineering principles and techniques.
 • Plan and design new production processes.
 • Consider the implications of issues such as cost, safety and time constraints.
 • Work with other professionals, within and outside the engineering sector.
 • Solve Mechanical design and analysis problems and initiate the implementation of solutions.
 • Perform other duties as assigned or required.

-----------------------------

 • Tham gia phát triển về thông tin kỹ thuật để thực hiện những kế hoạch nhất định liên quan đến sự nâng cao chất lượng, giảm giá thành, sự cố tại hiện trường, vấn đề trong sản xuất, và những áp dụng mới.
 • Tham gia những hoạt đông huấn luyện kỹ thuật.
 • Đề xuất những thay đổi liên quan đến quy trình, lưu trình, máy móc và bộ phận máy nếu cần thiết.
 • Trao đổi và giải quyết những vấn đề gặp phải với các bộ phận sản xuất.
 • Quản lý, giám sát các dự án áp dụng các phương pháp kỹ thuật chuyên môn.
 • Lập kế hoạch và xây dựng những quy trình sản xuất mới.
 • Xem xét tất cả những vấn đề liên quan đến những điều kiện ngặt nghèo về giá thành, an toàn và thời gian.
 • Hợp tác làm việc với tất cả những cán bộ công nhân viên khác trong cùng cũng như ngoài bộ phận của mình.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến phân tích và thiết kế cơ khí, kỹ thuật và tự đưa ra những giải pháp khắc phục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao hoặc khi cần.

Job Requirement

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, Automation discipline.
 • Ability to communicate in English would be considered an advantage. 
 • Must have excellent communication, computer, documentation, presentation, and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Able to work extended hours as required.

-----------------------------

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Tự động hóa.
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.
 • Thông thạo các kỹ năng : giao tiếp, ứng xử, thuyết phục, vi tính, đọc và tìm hiểu các tài liệu …
 • Khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
 • Có thể làm việc thêm giờ và ngoài giờ nếu cần thiết.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH San Lim Furniture

http://www.sanlimfurniture.vnn.vn/Company size: 4000-5000
San Lim Furniture San Lim Furniture Co., LTD (Vietnam) established in 2002, 100% FDI business, we produce deluxe wooden furniture and export over 500...Detail

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy, Tự Động Hóa

Công ty TNHH San Lim Furniture

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts