About us

CHI NHÁNH CTY TNHH OLAM GIA LAI

Employment Information

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Công nghệ Cao su Việt Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tài Nguyên CHC Việt Nam

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Nam

Công ty TNHH Kim Nghĩa

$ 6,5 Tr - 12 Tr VND

  • Long An