About us

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

Employment Information

Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 23/06/2021
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Kim Long

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

$ 40 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TTCL Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh