About us

Viet An Enviro Technology JSC

Employment Information

Kỹ Sư Đấu Thầu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 03/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Environmental , Civil / Construction
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Thương Mại – Kỹ Thuật Đức Dương

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt (Navicons)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH địa kỹ thuật công trình Kim Chỉ Nam

$ 13 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH LANDARCH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP.HCM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Viet An Enviro Technology JSC

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh