About us

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Employment Information

Kỹ Sư Dịch Vụ An Toàn Thông Tin (Pentest)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Toàn Cầu (GCS)

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP NetNam

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi