About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

Employment Information

Kỹ Sư Điện (Đi Làm Ngay)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 18/08/2021
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 13 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi