About us

Vietnamese-German University (VGU)

Employment Information

Kỹ sư điện lạnh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 16,000,000 - 23,000,000 VND
Deadline to apply 03/01/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance , Electrical / Electronics
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH SAMBU FINE VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

FUJI FURUKAWA E&C (VIETNAM)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Ho Chi Minh | Binh Duong

Isuzu Tec Viet Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Cty Hữu Toàn Group

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Timberland

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Duong