About us

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

Employment Information

Kỹ Sư Điện (Phù Ninh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , Wood

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Competitive

  • Phu Tho

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ONSEN FUJI

$ 23 Mil - 28 Mil VND

  • Phu Tho

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Competitive

  • Phu Tho

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Phu Tho

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Phu Tho

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Phu Tho

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ninh Binh | Quang Ninh | Phu Tho

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ninh Binh | Quang Ninh | Phu Tho

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ Competitive

  • Phu Tho

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Hung Yen | Quang Ninh | Phu Tho