About us

Công ty cổ phần SCI E&C

Employment Information

Kỹ Sư Điện ( Quảng Trị)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 22/01/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN SỰ ĐỈNH CAO - TOP HR service

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Quang Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi