About us

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

Employment Information

Kỹ sư điện tự động hóa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 15/06/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Environmental , Electrical / Electronics
Experience 1 - 3 Years

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

TOKI EXIM CO., LTD

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Ninh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi