language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Updated: 13/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, trực tiếp điều hành các đội trưởng tỉnh thực hiện triển khai theo kế hoạch và nhiệm vụ được Trưởng ban điều hành giao.

- Thực hiện điều hành toàn trình từ lúc vào triển khai thi công đến khi kết thúc HSHC đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Chỉ ra các công trình thực hiện chậm tiến độ, triển khai kém chất lượng. Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo các giải pháp giúp nâng cao năng xuất lao động .

Mô tả nhiệm vụ thực hiện

1. Lập kế hoạch chi tiết, phương án tổ chức triển khai các công việc được giao.

- Căn cứ vào kế hoạch tổng thể, thực hiện lập KH tuần/tháng/quý/năm đối với công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

2. Trực tiếp điều hành tiến độ thi công tạo ra sản lượng và hồ sơ hoàn công đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Mảng công việc: BTS, ngầm, gia cố, CV lẻ.

3. Chỉ ra các công trình không đảm bảo tiến độ theo KPI xây lắp.

- Theo dõi thực hiện KPI xây lắp, đưa ra các vị trí chậm BGMB, triển khai, quá hạn thi công.

4. Điều hành khắc phục lỗi đối với các trạm thi công lỗi do Chủ đầu tư kiểm tra và yêu cầu khắc phục

- Điều hành các đội thi công, các đối tác và CB.CNV thực hiện khắc phục lỗi, thực hiện chụp ảnh trước và sau khi khắc phục, ký biên bản khắc phục với Viettel tỉnh.

5. Công việc khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng, Trung tâm.

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn:

- Kiến thức về XD và Điện tử Viễn thông

 2. Kiến thức nghiệp vụ:

- Nắm vững các quy trình, quy định, Kpi ... của TTHT và Tổng Công ty liên quan đến nhiệm vụ.

- Có kinh nghiệm thực tế triển khai xây dựng hạ tầng.

- Được đào tạo sử dụng các phần mềm ứng dụng trong Tổng Công Ty

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

http://congtrinhviettel.com.vn/Company size: 10.000
Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị xây lắp viễn thông hàng đầu cả nước trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tổng Công ty đã xây dựng được hệ...Detail

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts