About us

Công Ty TNHH Korea Rental Vina

Employment Information

KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 - 10 Years

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Bắc

$ Over 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Charles Wembley (S.E.A.) Co.,Pte.Ltd

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại PLC

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

$ 16 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh