language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Điện

Công ty TNHH JAELIMVINA
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đánh giá hệ thống điện, các sản phẩm và thành phần, cách lắp ghép, thiết kế, điều khiển các chương trình khảo cứu; áp dụng những kiến thức về điện và vật liệu.
 • Xác định lại năng lực của hệ thống, của thành phần bằng cách thiết kế các phương pháp và phương tiện thử nghiệm.
 • Phát triển quá trình vận hành bằng cách thiết kế, sửa chữa các dụng cụ cho các tòa nhà và thu thập các thành phần điện tử, cố vấn các quan sát cho nhân viên vận hành.
 • Phát triển các sản phẩm về điện bằng cách nghiên cứu nhu cầu khách hàng; khảo sát và thử nghiệm quá trình sản xuất và thu thập các phương pháp và nguyên liệu.
 • Bảo đảm chất lượng của sản phẩm, thiết kế các phương pháp thử nghiệm; thử nghiệm trên sản phẩm hoàn chỉnh và khả năng hoạt động của hệ thống.
 • Chuẩn bị báo cáo cáo kỹ thuật, thâu thập, phân tích và tổng kết các thông tin và khuynh hướng.
 • Cung cấp thông tin kỹ thuật bằng cách trả lời các câu hỏi và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 • Duy trì danh tiếng của sản phẩm và của công ty bằng cách tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
 • Giữ cho các máy móc dụng cụ được vận hành, theo sát các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; yêu cầu sửa chữa khi cần thiết.
 • Dự toán làm hồ sơ báo giá thầu cho các dự án
 • Duy trì cơ sở dữ liệu cho sản phẩm, viết chương trình phần mềm, nhập dữ liệu.
 • Hoàn tất dự án, huấn luyện và hướng dẫn cho các kỹ thuật viên.
 • Duy trì kiến thức vế chuyên môn và kỹ thuật, tham dự các hội thảo, tham khảo các tài liệu chuyên môn, tham dự các cộng đồng chuyên môn.
 • Góp phần vào thành quả của cả nhóm, hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan.

Job Requirement

 • Am hiểu về hệ thống điện tử, giải quyết các trục trặc về điện, biết thiết kế hệ thống thử nghiệm, quản lý dự án, quan tâm dến chất luợng, phân tích thông tin, báo cáo kết quả khảo sát, làm việc với chi tiết, thực hiện cải tổ.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH JAELIMVINA

Company size: 10-20
Công ty OC Vina là công ty xây dựng có vốn đầu tư của nước ngoài, có kinh nghiệm thi công tại Việt Nam hơn 20 năm. Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực xây...Detail

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Kỹ Sư Điện"

Kỹ Sư Điện

Công ty TNHH JAELIMVINA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts