About us

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

Employment Information

Kỹ Sư Điện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 07/11/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 Years

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

  • Hai Phong

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Competitive

  • Hai Phong

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Hai Phong | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH PHƯƠNG ĐÔNG

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hai Phong

Công ty CP Inmatech

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong