From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ sư điều phối sản xuất

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
Updated: 22/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

+ Quản lý, đồng bộ quá trình sản xuất;
+ Kiểm soát, đánh giá hiệu quả, kết quả sản xuất;
+ Đề xuất cải tiến, hành động nâng cao hiệu quả;

Job Requirement

+ Tốt nghiệp đại học các ngành về Cơ khí, Điện;
+ Ưu tiêu ứng viên có >2 năm kinh nghiệm về quản lý, tổ chức sản xuất;

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Phenikaa.comCompany size: 1.000-4.999
- Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (A&A Green Phoenix Group Joint Stock Company) - Phenikaa Group là một tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kỹ sư điều phối sản xuất

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts