About us

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

Employment Information

Kỹ Sư Dự Án Điện Mặt Trời_Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 22/06/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN FYN

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Chung Am Vina

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi | Thai Nguyen

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi