About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC

Employment Information

KỸ SƯ DỰ TOÁN DỰ THẦU

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Law / Legal Services , Architect , Civil / Construction
Experience 2 - 5 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại PLC

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Hạt

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Megacon

$ 20 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi