language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM (REMYTECH)
Updated: 10/11/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1/ Mục đích công việc

 • Thực hiện công việc lập dự toán, lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Biết thiết kế và phối hợp với cán bộ thiết kế khi có yêu cầu hỗ trợ.
 • Thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các dự án do các đơn vị khác lập và báo cáo ban giám đốc về sự phù hợp của thiết kế và tính chính xác của các dự toán này
 • Thực hiện công tác bảo vệ nội dung tổng mức đầu tư, dự toán công trình với các đơn vị có liên quan của CĐT
 • Thực hiện lập hồ sơ dự thầu phần kinh tế, bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công của gói thầu
 • Thực hiện công tác lập và bảo vệ hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình.

2/ Nhiệm vụ được giao

 • Thuyết minh phần kinh tế của các dự án và các dịch vụ tư vấn;
 • Bóc tách khối lượng, lập dự toán, khái toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư các hạng mục, công trình, dự án;
 • Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.;
 • Lập báo giá thiết bị cho các công ty để làm cơ sở lập dự toán;
 • Kiểm tra chất lượng hồ sơ dự toán các công trình, hạng mục công trình liên quan đến xây lắp và thiết bị môi trường;
 • Có khả năng phối hợp độc lập với các đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu;
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật liên quan. Quản lý chi phí xây dựng công trình, các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán; Xây dựng báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án đầu tư, báo cáo đầu tư dự án
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng/Phó phòng phù hợp với năng lực chuyên môn

3/ Chi tiết công việc

Thuyết minh phần kinh tế của các dự án và các dịch vụ tư vấn

 • Làm việc với các bộ phận liên quan để thu thập các dữ liệu đầu vào về đặc điểm của dự án và công trình
 • Xác định các văn bản pháp lý mà dự án, công trình cần tuân theo
 • Thống kê văn bản pháp lý vào phần thuyết minh tổng mức đầu tư, dự toán

Bóc tách khối lượng, lập dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư các hạng mục, công trình, dự án

 • Đo bóc tiên lượng các công tác, hạng mục theo biện pháp thi công được chọn
 • Lập định mức cho các công tác xây dựng chưa có trong định mức Nhà nước công bố
 • Liên lạc với các nhà cung cấp vật liệu, phối hợp với cán bộ thị trường tìm kiếm báo giá ở các địa phương
 • Tính mức lương nhân công
 • Tính giá ca máy thi công
 • Lập đơn giá xây dựng công trình, điều chỉnh đơn giá
 • Tính chi phí xây dựng công trình
 • Liên lạc với nhà cung cấp xin báo giá thiết bị, lập chi phí thiết bị
 • Tìm hiểu các thông tin về mặt bằng nơi có công trình xây dựng, lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Tính các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng, tổng hợp tổng mức đầu tư

Lập tiên lượng mời thầu

 • Xem biện pháp thi công trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, đo bóc tiên lượng các công tác, hạng mục theo biện pháp thi công được chọn

Lập giá dự thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu

 • Xem biện pháp thi công trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, đo bóc tiên lượng các công tác, hạng mục theo biện pháp thi công được chọn
 • Điều chỉnh định mức cho các công tác xây dựng phù hợp với biện pháp thi công nhà thầu đề ra
 • Liên lạc với các nhà cung cấp vật liệu, phối hợp với cán bộ thị trường liên quan tìm kiếm báo giá ở các địa phương
 • Tính mức lương nhân công
 • Tính giá ca máy thi công
 • Lập đơn giá dự thầu
 • Tính và điều chỉnh giá dự thầu cho phù hợp với yêu cầu

Lập báo giá thiết bị cho các công ty để làm cơ sở lập dự toán

 • Liên lạc với các bộ phận liên quan, các nhà cung cấp xin báo giá thiết bị, lập chi phí thiết bị

Kiểm tra chất lượng hồ sơ dự toán các công trình, hạng mục công trình liên quan đến xây lắp và thiết bị môi trường

 • Kiểm tra khối lượng đo bóc tiên lượng các công tác, hạng mục theo biện pháp thi công được chọn
 • Kiểm tra định mức các công tác xây dựng được áp dụng
 • Kiểm tra mức lương nhân công áp dụng
 • Kiểm tra giá ca máy thi công áp dụng
 • Kiểm tra đơn giá xây dựng công trình áp dụng
 • Kiểm tra chi phí xây dựng công trình
 • Kiểm tra chi phí thiết bị
 • Kiểm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Kiểm tra chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng, tổng hợp tổng mức đầu tư

Job Requirement

Trình độ học vấn,  chuyên môn

 • Bằng cấp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng công trình
 • Ngoại ngữ: Khá
 • Tin học: Khá
 • Các văn bằng, chứng chỉ khác: Chứng chỉ kỹ sư định giá

Kỹ năng

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm dự toán, thiết kế (Acitt, G8, Autocad, MS Office …)

Kinh nghiệm

 • 3~5 năm

Phẩm chất cá nhân

 • Nghiêm túc, nhiệt tình, chăm chỉ

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM (REMYTECH)

http://remytech.vn/Company size: 25-99
Công ty Cổ phần Công nghệ Remy Việt Nam xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý Khách hàng. Công ty Cổ phần Công nghệ Remy Việt Nam, được thành lập...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kỹ Sư Dự Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM (REMYTECH)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM (REMYTECH)

Employment Information

Kỹ Sư Dự Toán

Location