About us

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

Employment Information

Kỹ Sư Giải Pháp Microsoft

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 19/08/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Dicom Technology Company

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi