About us

Tinh Ky Co., Ltd.

Employment Information

KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH M&E (TỔNG THẦU MEP)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Electrical / Electronics
Experience 1 - 3 Years

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt (Navicons)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Tien Giang

Công ty TNHH Tư vấn Dự án SEAS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh