About us

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

Employment Information

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình - Thực Hiện Dự Án

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Marketing , Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ UDIC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ UDIC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Sao Việt

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG EYE VIỆT NAM

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật TC

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi