language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Giám Sát Hệ Thống Nước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc
Updated: 13/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Giám sát công tác thi công cung cấp Nước đối với các nhà thầu xây dựng tại dự án;

- Đảm bảo tiến độ, kỹ mỹ thuật công trình và VSATLĐ thi công dự án được giao;

- Phối hợp thực hiện công tác báo cáo, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán công trình dự án được giao.

Job Requirement

-Nam, >30 tuổi, sức khỏe tốt;

-TN Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống Nước.

-Có Chứng chỉ Tư vấn Giám sát chuyên ngành, còn hiệu lực;

-Kinh nghiệm làm việc: 3 năm trở lên tại các dự án lớn, dự án BĐS Nghỉ dưỡng;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: > 30
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc

www.ceophuquoc.com.vn
I.         THÔNG TIN CHUNG 1.     Thông tin khái quát -  Tên giao dịch: Công ty...Detail

Similar jobs

Kỹ Sư Giám Sát Hệ Thống Nước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts