About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

Employment Information

KỸ SƯ GIAO THÔNG - không yêu cầu kinh nghiệm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Bac Giang | Quang Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Giang | Nam Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Bac Giang | Ha Nam | Quang Ninh

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Hòa Bình Group -CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

$ 13 Tr - 20 Tr VND

  • Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Bac Giang | Quang Ninh | Nam Dinh