About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

Employment Information

KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI KHU VỰC MIỀN BẮC- SL 15

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/12/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Others
Experience 1 - 2 Years

Location

Bac Giang

Quang Ninh

Nam Dinh

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Thanh Hoa | Nam Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Can

KUBO Playground

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Nam Dinh | Hai Phong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Nam Dinh | Ha Noi | Nghe An

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Nam Dinh | Ha Noi | Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Bac Giang