About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

Employment Information

Kỹ SƯ HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH- SL05

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/10/2020
Industry HSE , Architect , Civil / Construction
Experience 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh

AA Corporation

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân Bình Thuận

$ 9 Tr - 16 Tr VND

  • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Hoàng Quân Bình Thuận

$ 9 Tr - 16 Tr VND

  • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Tay Ninh

Công Ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Tay Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận

$ 8 Tr - 16 Tr VND

  • Tay Ninh