About us

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

Employment Information

KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG MEP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 26/12/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Long

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Phuoc

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Quang Binh

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang ( Dự án Beau Rivage Nha Trang)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 15 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt (Navicons)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Tien Giang