language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Sư Hiện Trường (Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp)

Công ty Cổ phần FECON
Updated: 13/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp thi công;

- Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi triển khai;

- Giám sát, đôn đốc các công tác thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tiến độ, định mức, biện pháp thi công và tiêu chuẩn được phê duyệt;

- Lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc

- Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu đầu vào trình TVGS phê duyệt;

- Kết hợp với bộ phận quản lý thiết bị nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng;

- Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của Chỉ huy trưởng;

- Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về các công tác thi công;

- Tính toán khối lượng thi công do mình đảm trách, xác nhận khối lượng với các tổ đội, thầu phụ;

- Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của đội thi công, nhà thầu phụ và hướng dẫn công nhân xử lý kỹ thuật tại công trường;

- Cùng với BĐH đưa ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục và rút kinh nghiệm các rủi ro liên quan tới chất lượng, tiến độ, an toàn tại công trường;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường

Job Requirement

- Có 02 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương;

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến xây dựng;

- Đọc hiểu và nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

  • Ứng viên vui lòng hoàn tất Đơn ứng tuyển theo mẫu TẠI ĐÂY - giữ nguyên định dạng excel.
  • Đặt tên file Đơn ứng tuyển như sau: Kỹ sư hiện trường (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) - Nguyen Van A.
  • Gửi Đơn ứng tuyển về địa chỉ email: hr@fecon.com.vn với tiêu đề Kỹ sư hiện trường (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)​ - Nguyen Van A.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnCompany size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Detail

Similar jobs

Kỹ Sư Hiện Trường (Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp)

Công ty Cổ phần FECON

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts