About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Ứng dụng toàn cầu (IDA)

Employment Information

Kỹ Sư Hồ Sơ Thanh Toán Cơ Điện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 15/05/2021
Industry Electrical / Electronics
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Ứng dụng toàn cầu (IDA)

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Binh Thuan | Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Binh Thuan | Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 20 Mil - 28 Mil VND

  • Binh Thuan | Hoa Binh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Ứng dụng toàn cầu (IDA)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Hoa Binh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Ứng dụng toàn cầu (IDA)

$ 9 Mil - 10 Mil VND

  • Hoa Binh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Ứng dụng toàn cầu (IDA)

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi | Hoa Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 17 Mil - 25 Mil VND

  • Thai Nguyen | Binh Thuan | Hoa Binh

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới

$ Competitive

  • Hoa Binh

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Tây Bắc

$ Competitive

  • Hoa Binh