About us

First Alliances

Employment Information

Kỹ Sư Hỗ Trợ Phần Mềm (IT Support/network Engineer/system Engineer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 14/06/2020
Industry Consulting , Customer Service , IT - Software
Experience 1 Years

Location

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 35 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 40 Tr - 100 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Over 18 Tr VND

 • Ha Noi

Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương

$ Competitive

 • Ha Noi