About us

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Employment Information

Kỹ Sư Hóa- Ngành Nhựa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 12,000,000 VND
Deadline to apply 14/08/2021
Industry Chemical Eng.
Experience 1 - 5 Years

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CUỘC SỐNG XANH SÀI GÒN

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi