language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

AkzoNobel Vietnam

Kỹ Sư Hóa - QC Technician (Biên Hòa)

AkzoNobel Vietnam
Updated: 09/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Trách nhiệm:

 • Chuẩn bị mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn của quy trình sản xuất.
 • Ra quyết định về chất lượng hàng kiểm. Báo cáo cho trưởng nhóm Chất lượng trong trường hợp có sản phẩm bất thường/ không đạt chất lượng.
 • Chuẩn bị nhãn sản phẩm và danh mục giao hàng
 • Nhập dữ liệu test sản phẩm, tổng sản lượng đạt/ không đạt vào hệ thống và các biểu mẫu lưu trữ
 • Làm việc sát sao với công nhân sản xuất, bộ phận R&D, bộ phận kho để thực hiện các cuộc điều tra sản phẩm bất thường trong suốt ca sản xuất; thực hiện báo cáo phân tích nguyên nhân gốc, đề xuất hành động sửa chữa & đê with providing root cause analysis, ngăn ngừa tái diễn
 • Tổng hợp sản phẩm không đạt trong ca làm việc & báo cáo cho trưởng nhóm chất lương vào cuối ca
 • Thực hiện HSE, PPE & quy định 5S
 • Làm việc 48 tiếng/ tuần theo ca
 • Nơi làm việc: Lot 107 KCN Amata, Bien Hoa, Dong Nai

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Mới ra trường hoặc có <2 năm kinh nghiệm
 • Làm việc theo 2 hoặc 3 ca 8 tiếng/ ngày
 • Anh Văn đọc viết, giao tiếp cơ bản
 • Ưu tiên ứng viên chuyên ngành liên quan hóa học, thực phẩm, công nghệ sinh học, hoặc liên quan hóa học
 • Ưu tiên ứng viên ở gần KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, học hỏi nhanh chóng & thái độ tích cực.
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt & có thể làm việc dưới áp lực cao 

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 23 - 25
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 48 giờ/ tuần, đi ca
 • Benefit: BH sức khỏe cho nhân viên và người thân
 • Other extras: Trợ cấp năng suất & tăng ca theo số giờ quy định
 • Holidays: 15 ngày phép năm

Company Overview

AkzoNobel Vietnam

www.akzonobel.comCompany size: 1500
AkzoNobel is the world's largest coatings company, with leading market positions and brands in countries around the world. We have a passion for paint....Detail

Kỹ Sư Hóa - QC Technician (Biên Hòa)

AkzoNobel Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts