About us

Công ty TNHH Ci Bao

Employment Information

KỸ SƯ HÓA TỰ ĐỘNG_ LONG KHÁNH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 3 Years

Location

Công ty TNHH Ci Bao

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 12,5 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai