About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

KỸ SƯ IT PHẦN MỀM LẬP TRÌNH BỘ PHẬN SẢN XUẤT– NHÀ MÁY 3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/06/2021
Industry Telecommunications , IT - Software , Others

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Eryson

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TPHCM- FAHASA

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Daviteq

$ 13 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Minh Long I

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong