About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

KỸ SƯ IT PHẦN MỀM NHÀ MÁY 3

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 01/12/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , IT - Software , IT - Hardware / Network

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

$ Under 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh