language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

KỸ SƯ KẾT CẤU

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-Tham mưu cho TP.QLTK về giải pháp kết cấu tối ưu nhất cho dự án;

-Tham mưu cho TP.QLTK xử lí các công tác phát sinh về kết cấu trong quá trình xây dựng dự án;

-Chịu trách nhiệm điều hành, lên kế hoạch làm việc cho bộ phận phụ trách. Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao của các thành viên trong bộ phận;

-Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng dự toán, thẩm tra của đơn vị tư vấn về lĩnh vực kết cấu, hạ tầng

-Phối hợp với các bộ phận Quản lý Kiến trúc, Quản lý M&E nhằm đạt được sự thống nhất, đồng bộ về hồ sơ thiết kế các bộ môn kĩ thuật trong công trình

-Tìm hiểu giải pháp kết cấu của các dự án cùng phân khúc trong nước và nước ngoài, thường xuyên cập nhật và tổng hợp thành tài liệu tham khảo cho P.QLTK sử dụng vào nhiệm vụ chung của phòng

-Lựa chọn và đề xuất mẫu vật tư, vật liệu hoàn thiện đảm bảo bám sát hồ sơ thiết kế.

-Tham gia phối hợp giải quyết công việc với đơn vị tư vấn, Ban ĐHDA/Ban QLDA, nhà thầu khi có yêu cầu

-Kiểm tra, hỗ trợ các thành viên trong Bộ phận QL kết cấu thực hiện nhiệm vụ được giao

-Báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Job Requirement

-Tham gia hỗ trợ các bộ phận khác các công việc liên quan đến nội nghiệp của bộ phận

-Tuân thủ các qui định, các yêu cầu trong việc tuân thủ và cải tiến hệ thống

-Đánh giá kết quả về năng suất và chất lượng thực hiện công việc của nhân viên trong bộ phận. Phối hợp với BP.NS trong việc đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỉ luật cá nhân trực thuộc bộ phận trình Ban TGĐ phê duyệt

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều động của cấp trên

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: Từ thứ Hai đến thứ Bảy

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

www.tayho.com.vnCompany size: 200-500
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ tiền thân là công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng, với vai trò chính là Chủ đầu tư, nhà thầu thi công với 25 năm kinh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

KỸ SƯ KẾT CẤU

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

Employment Information

KỸ SƯ KẾT CẤU

Location