language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ sư kiểm tra hồ sơ chất lượng – LV tại Quảng Ninh

BIM Group
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance

Job Description

  • Làm việc với nhà thầu mới tham gia dự án: Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu hồ sơ, quy trình thủ tục hồ sơ thanh quyết toán;
  • Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu nghiệm thu thanh quyết toán của nhà thầu, kiểm tra & mời hội đồng nghiệm thu;
  • Tiếp nhận hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu, kiểm tra & hướng dẫn nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, trình ký ban lãnh đạo khu vực & chuyển Ban kinh tế xây dựng;
  • Phối hợp Ban kinh tế xây dựng làm việc với nhà thầu để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, upload hồ sơ lên phần mềm nội bộ;
  • Làm hồ sơ giải ngân các dự án có tổng thầu theo yêu cầu ban tài chính;
  • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng ban.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc ngành khác và có kinh nghiệm liên quan
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

BIM Group

www.bimvietnam.com
BIM Group Sơ lược về công ty: Được thành lập năm 1994 có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, BIM Holdings (“BIM”) là một tập đoàn kinh tế...Detail

Kỹ sư kiểm tra hồ sơ chất lượng – LV tại Quảng Ninh

BIM Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts