About us

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

Employment Information

KỸ SƯ KINH DOANH MẢNG MÔI TRƯỜNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Mechanical / Auto / Automotive , Environmental
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CTy TNHH Phát Triển Công Nghệ Môi Trường Á Đông

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VŨ MINH

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nghe An

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TTT Corporation

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh