About us

Công ty TNHH Kỹ thuật ĐẠT

Employment Information

Kỹ Sư Kinh Doanh Tự Động Hóa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/07/2020
Industry Sales / Business Development , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 Years

Công ty TNHH Festo

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SA GIANG

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi