About us

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

Employment Information

KỸ SƯ KINH DOANH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY TNHH VŨ MINH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nghe An

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi