About us

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Employment Information

Kỹ sư KTXD phân tích hiệu quả dự án

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Under 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2023
Industry Executive management , Architect , Civil / Construction
Experience 5 - 0 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 18 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ Competitive

  • Ha Noi | Vinh Phuc

Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam

$ 7,7 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần ZME

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi